Квартал «Новин»

1 очередь ГП-1
Наименование документа:
Разместил на сайте:
Дата размещения:
2 очередь ГП-2
Наименование документа:
Разместил на сайте:
Дата размещения:

Микрорайон «Видный»

3 очередь ГП-9
Наименование документа:
Разместил на сайте:
Дата размещения:
Москатова Е.А. в 13:00
09.01.2017
Москатова Е.А. в 17:00
18.01.2017
Москатова Е.А. в 11:00
02.02.2017
Москатова Е.А. в 12:00
14.02.2017

Микрорайон «Европейский»

Разрешения на ввод
Наименование документа:
Разместил на сайте:
Дата размещения:
Квартал «Дельта» ГП-15,17,18
Наименование документа:
Разместил на сайте:
Дата размещения:
Москатова Е.А. в 12:00
09.01.2017
Москатова Е.А. в 11:00
24.01.2017
Москатова Е.А. в 10:00
02.02.2017
Москатова Е.А. в 12:00
14.02.2017
Москатова Е.А. в 12:00
15.02.2017
Москатова Е.А. в 12:00
21.02.2017
5-я очередь ГП-14
Наименование документа:
Разместил на сайте:
Дата размещения:
Москатова Е.А. в 12:00
09.01.2017
Москатова Е.А. в 14:00
24.01.2017
Москатова Е.А. в 11:00
14.02.2017
Москатова Е.А. в 11:00
14.02.2017
Москатова Е.А. в 11:00
20.02.2017